II LO   SP 53   Dane teleadresowebiuletyn informacji publicznej

school and education

Kontakt tel.

85 65 11 416

Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate World School No. 6159

Logo IB

Logo IB

Wręczenie Dyplomów DSD 2020

“Znajomość języków jest bramą do wiedzy.”
‒ Roger Bacon –

Dnia 26 czerwca 2020 roku w II Liceum Ogólnokształcącym im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku odbyła się kameralna uroczystość wręczenia Dyplomów Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz – Zweite Stufe (DSD II) . Pięćdziesięciu Absolwentów programu miało możliwość odebrania certyfikatu z rąk Pana Dyrektora oraz swoich Nauczycieli Języka Niemieckiego. Wprawdzie w małych grupach, ze względu na tegoroczne wymogi sanitarne, ale z wielką radością Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie wzięli udział w spotkaniu. Były podziękowania, wspomnienia, pytania o plany na przyszłość.

Swoją przygodę z językiem niemieckim w programie DSD tegoroczni Absolwenci rozpoczęli w 2014 roku w pierwszej klasie gimnazjum. Przez 3 lata uczyli się języka w grupach DSD w naszej szkole w wymiarze 4 godzin tygodniowo, następnie po rozpoczęciu nauki w II LO – 6 godzin tygodniowo. Do egzaminu przystąpili w części pisemnej w listopadzie, w części ustnej w grudniu 2019 roku. Część pisemna egzaminu została wysłana do Niemiec, gdzie egzaminatorzy zewnętrzni ocenili prace Uczniów. W lutym 2020 roku otrzymaliśmy informację, że wszyscy Uczniowie z naszej szkoły zdali egzamin i uzyskali państwowy Dyplom Językowy Stałej Konferencji Ministrów Kultury, Nauki i Oświaty Landów Niemieckich poziom II !

Absolwenci programu Deutsches Sprachdiplom dzięki nauce w grupach DSD w II LO nie tylko zdobyli certyfikat znajomości języka niemieckiego na najwyższym poziomie. Certyfikat, który spełnia wymogi standardów egzaminów końcowych w szkołach niemieckich oraz standardów europejskich, odpowiada poziomowi C1 – poziomowi biegłości językowej - według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Dyplom DSD zwalnia z egzaminu z języka niemieckiego na wszystkie wyższe uczelnie w Niemczech. Podejmując wyzwanie nauki dodatkowego języka obcego w tak wymagającym programie jakim jest DSD Uczniowie wzięli odpowiedzialność za swoją edukację. Kształcili zatem szereg kompetencji potrzebnych w przyszłości, takich jak - samodyscyplina, dobra organizacja pracy, komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole.

Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w dalszej edukacji!

WIELKI SUKCES ONLINE!

Z wielką radością informujemy, że nasze dwie uczennice Maria Koruch z klasy 2g i Lara Swierkot z klasy 1b2 awansowały do finału ogólnopolskiego konkursu Jugend debattiert in Mittel-, Ost- und Südosteuropa. Zarówno Maria jak i Lara wygrały swoje debaty prowadzone w języku niemieckim i będą jesienią reprezentowały naszą szkołę w ogólnopolskim finale, w którym udział weźmie ośmiu najlepszych uczniów z Polski.

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną debaty po raz pierwszy odbyły się online. Nasze uczennice do konkursu przygotowywał prof. Łukasz Krawczyk.

Ciekawa nauka On-line

W poniedziałek 1 czerwca  w ramach programu PASCH odbyło się spotkanie on-line w języku niemieckim uczniów grupy DSD klasy VII z rodzimym użytkownikiem języka - przyszłą nauczycielką (obecnie jeszcze studentką) , która w prosty sposób opowiadała o swoim kraju. Uczniowie mieli okazję posłuchania żywego języka niemieckiego i prowadzenia rozmowy w tym języku. W praktyce oznaczało to zadawanie pytań i reagowanie na postawione przez studentkę pytania. Siódmoklasiści doskonale dali sobi radę, choć języka niemieckiego uczą się dopiero od września. Spotkanie urozmaiciła ciekawa prezentacja o kraju naszych zachodnich sąsiadów. Był to przykład kreatywnej i efektywnej lekcji, jaką przeprowadzić można również w formacie on-line.

paschpasch1

Zajęcia online w międzyszkolnych grupach popołudniowych DSD

Informuję, że od 11 maja 2020 r. zajęcia w międzyszkolnych grupach popołudniowych Deutsches Sprachdiplom będą odbywały się zdalnie przy użyciu platformy Microsoft Teams, zgodnie z następującym harmonogramem:

Klasa VIII grupa p. Marty Sołowianowicz – poniedziałki (17.15 - 18.00) oraz środy (17.00 - 17.45)
Klasa VIII grupa p. Barbary Kornieluk – wtorki (18.00 – 19.30)
Klasa VII grupa p. Barbary Kornieluk – poniedziałki (18.00 – 19.30)
Klasa VII grupa p. Barbary Twarowskiej – wtorki (17.00 – 18.30).

dyrektor szkoły
Dariusz Bossowski

Finalistka Olimpiady Języka Niemieckiego

Z wielką radością informuję, że Agnieszka Szpakowska, kl. 3b została Finalistką Olimpiady Języka Niemieckiego oraz uzyskała tym samym 100% z egzaminu maturalnego z języka niemieckiego.
Serdecznie gratulujemy!

Dariusz Bossowski
dyrektor szkoły

100% zdawalność w II LO egzaminu DSD II

Z radością informuję, że 50 uczniów naszej szkoły zdało egzamin DSD II. Egzamin pisemny odbył się w listopadzie 2019 r., natomiast egzamin ustny w grudniu 2019 r. Prace pisemne sprawdzane były przez niemieckich ekspertów programu DSD w Niemczech.
Egzamin Deutsches Sprachdiplom to najwyższy poziom egzaminu państwowego Republiki Federalnej Niemiec osiągany przez uczniów poza granicami tego kraju. Spełnia on wymogi standardów egzaminów końcowych w szkołach niemieckich oraz standardów europejskich. Niemiecki Dyplom Językowy odpowiada poziomowi C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Dyplom DSD zwalnia z egzaminu z języka niemieckiego na wszystkie wyższe uczelnie w Niemczech.

Gratuluję niżej wymienionym Uczniom:

Maja    Adamiak
Hubert    Aleksiuk
Marcin    Andraka
Ewa Dominika    Bączek
Martyna    Biadasiewicz
Zuzanna Dominika    Biesiada
Maja    Bogucka
Izabela    Ciemnicka
Eva Karolina    Galej
Zofia    Geresz
Natalia    Godlewska
Julia    Gołębicka
Julia    Iwańczuk
Karol    Janiuk
Maciej    Kamiński
Gabriela    Kirejczyk
Dominika    Klebanowska
Weronika    Kondzior
Izabela    Kopa
Victoria    Kruszewska
Rafał    Kułakowski
Justyna    Kuryłowicz
Kinga    Kurzątkowska
Urszula    Kuźma
Julia    Łukaszewicz
Wiktoria    Marczuk
Paweł    Mikołajuk
Kinga Zofia    Papciak
Jacek    Pietruszkiewicz
Magdalena Maria    Piszczatowska
Joanna    Polińska
Natalia Kazimiera    Popko
Magdalena    Rynkowska
Magdalena Martyna    Staworko
Natalia Dominika    Szapiel
Dominika    Szczepańska
Milena Martyna    Szmelcer
Agnieszka    Szpakowska
Ewa    Śleszyńska
Wiktoria    Twardowska
Michał Adam    Twarowski
Natalia    Walendziuk
Anna    Wasilewska
Wojciech    Wasilewski
Rafał    Wierciński
Maciej    Wierzbicki
Dominika    Wikieł
Klaudia    Woźniak
Kinga    Woźniak
Hanna    Żukowska

uzyskania certyfikatu, cieszę się, że 6 lat nauki języka niemieckiego w naszej Szkole (3 lata w Gimnazjum i 3 lata w Liceum), razem aż 1000 godzin języka niemieckiego, dało tak wspaniały efekt.

Dziękuję nauczycielom, którzy prowadzili zajęcia w grupach międzyoddziałowych: Pani wicedyrektor Marcie Zackiewicz-Wasilewskiej, Pani wicedyrektor Sylwii Toczydłowskiej, Panu profesorowi Łukaszowi Krawczykowi oraz Panu profesorowi Martinowi Janczykowi za przygotowanie młodzieży do egzaminu, za wysokie wyniki nauczania.

Dariusz Bossowski  dyrektor szkoły

43. Olimpiada Języka Niemieckiego – awans do finału

Z przyjemnością informujemy, że Agnieszka Szpakowska, uczennica klasy 3b została zakwalifikowała do etapu finałowego 43. Olimpiady Języka Niemieckiego.
Serdecznie gratulujemy! Życzymy powodzenia podczas dalszych olimpijskich zmagań!

Dariusz Bossowski
dyrektor szkoły

43. Olimpiada Języka Niemieckiego – awans do kolejnego etapu

Z przyjemnością informujemy, że Agnieszka Szpakowska, uczennica klasy 3b została zakwalifikowała do ustnego etapu okręgowego 43. Olimpiady Języka Niemieckiego.
Serdecznie gratulujemy! Życzymy powodzenia podczas dalszych olimpijskich zmagań!

Dariusz Bossowski
dyrektor szkoły

Kontakt

85 65 11 416