II LO   SP 53   Dane teleadresowebiuletyn informacji publicznej

school and education

Kontakt tel.

85 65 11 416

Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate World School No. 6159

Logo IB

Logo IB

  • Home
  • Aktualności-IB

Matura ustna z języka angielskiego English B - klasa 3h

Proszę o zapoznanie się z harmonogramem matury ustnej (English B) w oddziale międzynarodowym w dniu 17.12.2019r. (wtorek). Klasa 3h nie ma w tym dniu zajęć lekcyjnych a uczniowie stawiają się na egzamin min. 20 minut przed wyznaczoną godziną.

Dariusz Bossowski
Dyrektor szkoły

Czytaj dalej

Harmonogram prezentacji z TOKu - oddział międzynarodowy

Proszę o zapoznanie się z harmonogramem prezentacji z TOKu zamieszczonym poniżej. Przypominam, że w dniu 14.12.2019r. uczniowie w obu grupach są obecni podczas wszystkich prezentacji, czyli od 9.00 do 13.20 (grupa 1) / 12.30 (grupa 2).

Dariusz Bossowski
Dyrektor szkoły

Czytaj dalej

Harmonogram matur próbnych - klasa 3h

W dniach 28.11.2019r. - 6.12.2019r. w oddziale międzynarodowym (klasie 3h) zostaną przeprowadzone matury próbne. Proszę zapoznać się z harmonogramem zamieszczonym poniżej. Uczniowie piszą arkusze na swoich lekcjach, a na pozostałe zajęcia uczęszczają zgodnie z planem lekcji. Przydział sal na poszczególne egzaminy zostanie podany w późniejszym terminie.

Dariusz Bossowski
Dyrektor szkoły

Czytaj dalej

Matura ustna z języka angielskiego - English A (klasa 3h)

W dniu 20.11.2019r. (środa) odbędzie się ustna komisja maturalna z języka angielskiego (English A language and Literature) w klasie 3h (oddział międzynarodowy). W dniu tym uczniowie zdający egzamin nie mają zajęć lekcyjnych. Proszę zapoznać się z poniższym harmonogramem komisji maturalnej. Przypominam, że uczniowie powinni stawić się min. 20 minut przed wyznaczonym czasem egzaminu.

Dariusz Bossowski
Dyrektor Szkoły

Czytaj dalej

Matura próbna oddziału międzynarodowego - 3h

W dniach od 28.11.2019r. do 5.12.2019r. w klasie 3h zostaną przeprowadzone matury próbne. Uczniowie piszą matury na wyznaczonych zajęciach,a na pozostałe lekcje uczęszczają według planu lekcji.

Dariusz Bossowski
Dyrektor szkoły

Matura ustna z języka polskiego Polish A - 3h

W dniu 14.11.2019r. (czwartek) odbędzie się ustna komisja maturalna z języka polskiego w klasie 3h (oddział międzynarodowy). W dniu tym uczniowie nie mają zajęć lekcyjnych. Proszę zapoznać się z poniższym harmonogramem komisji maturalanych. Przypominam, że uczniowie powinni stawić się min. 20 minut przed wyznaczonym czasem egzaminu.

Dariusz Bossowski
Dyrektor Szkoły

Czytaj dalej

Harmonogram matur - klasa 3h May 2019

Proszę o zapoznanie się z harmonogramem matur w oddziale międzynarodowym (klasa 3h). Przypominam, że uczeń jest zobowiązany stawić się w szkole na godzinę przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego.

                                                                                                               Dariusz Bossowski
                                                                                                                Dyrektor szkoły 

Czytaj dalej

Kontakt

85 65 11 416