II LO   SP 53   Dane teleadresowebiuletyn informacji publicznej

school and education

Kontakt tel.

85 65 11 416

Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate World School No. 6159

Logo IB

Logo IB

Zebrania śródokresowe z rodzicami uczniów SP oraz konsultacje
Wtorek, 26 Listopad 2019, 17:00 - 19:30
Odsłon : 63

Plan spotkania:
Dla chętnych Rodziców Uczniów warsztaty do wyboru (w godz. 16.00 – 17.00):

  • "Słuchaj uchem, a nie brzuchem" - jak porozumieć się z nastolatkiem w trudnym okresie dorastania? - prowadząca pani Agnieszka Czajkowska pedagog szkolny (sala 124, I piętro),
  • Jak wspierać dziecko w kryzysie emocjonalnym? – prowadząca pani Anna Czerniakiewicz psycholog szkolny (sala 125, I piętro).

17:00 – zebrania Rodziców Uczniów SP z wychowawcami w salach - przydział sal PDF
17:45 – 19:30 – konsultacje – indywidualne spotkania Nauczycieli z Rodzicami Uczniów klas SP - przydział sal PDF

Dariusz Bossowski
dyrektor szkoły

Kontakt

85 65 11 416