II LO   SP 53   Dane teleadresowebiuletyn informacji publicznej

school and education

Kontakt tel.

85 65 11 416

Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate World School No. 6159

Logo IB

Logo IB

  • Home
  • O szkole
  • Kalendarz szkolny

Kalendarz szkolny

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

1.         

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

02.09.2019 r. (pon.)

2.         

Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie WDN-u, planu nadzoru pedagogicznego, szkolenie

16.09.2019 r. (pon.) godz. 15:30

3.         

Zebranie rodziców uczniów klas III LO:

- ogólne z dyrektorem szkoły na temat zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego,

- z wychowawcami klas, wybór po jednym przedstawicielu rad oddziałowych

16.09.2019 r. (pon.)

godz. 17:00

godz. 17:45

4.         

Zebranie rodziców uczniów klas I LO:

- ogólne z dyrektorem szkoły dotyczące organizacji pracy szkoły oraz najważniejszych zapisów ze Statutu Szkoły,

- z wychowawcami klas, wybór po jednym przedstawicielu rad oddziałowych

17.09.2019 r. (wt.)

godz. 17:00

 

godz. 17:45

5.         

Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i napaści sowieckiej

17.09.2019 r. (wt.)

6.         

Zebranie rodziców uczniów klas VIII SP:

- ogólne z dyrektorem szkoły na temat zasad przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty,

- z wychowawcami klas, wybór po jednym przedstawicielu rad oddziałowych

18.09.2019 r. (śr.)

godz. 18:00

godz. 18.30

7.         

Zebranie rodziców uczniów klas VII SP:

 – ogólne z dyrektorem szkoły dotyczące organizacji pracy szkoły oraz najważniejszych zapisów ze Statutu Szkoły,

– z wychowawcami klas, wybór po jednym przedstawicielu rad oddziałowych

18.09.2019 r. (śr.)

godz. 17:00

 

godz. 17:45

8.         

Zebranie rodziców uczniów klas II LO:

- z wychowawcami klas, wybór po jednym przedstawicielu rad oddziałowych

19.09.2019 r. (czw.)

godz. 17:00

9.         

Zebranie Rady Rodziców – prezydium Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych wszystkich klas SP i LO; wybory uzupełniające do prezydium Rady Rodziców

19.09.2019 r. (czw.)

godz. 18:00

10.      

Zebranie wstępnych deklaracji przedmiotów maturalnych

30.09.2019 r. (pon.)

11.      

Złożenie przez rodziców uczniów klas VIII SP deklaracji wskazującej język obcy nowożytny na egzaminie ósmoklasisty

01.10.2019 r. (wt.)

12.      

Ślubowanie uczniów klas I₁ LO i otrzęsiny

10.10.2019 r. (czw.)

13.      

Ślubowanie uczniów klas I₂ LO i otrzęsiny

11.10.2019 r. (pt.)

14.      

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

11.10.2019 r. (pt.) godz. 13:00

15.      

Ostateczny termin składania dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu ósmoklasisty

15.10.2019 r. (wt.)

16.      

Ślubowanie uczniów klas SP, otrzęsiny i dyskoteka

15.10.2019 r. (wt.) godz. 16:00

17.      

Rada Pedagogiczna – szkoleniowa

07.11.2019 r. (czw.) godz. 15:30

18.      

Akademia z okazji Święta Niepodległości

12.11.2019 r. (wt.)

19.      

Jubileusz 100-lecia szkoły

22.11.2019 r. (pt.)

20.      

Matury próbne dla uczniów oddziału międzynarodowego (kl. III H)

25.11 – 05.12.2019 r. (pon. – czw.)

21.      

Zebrania śródokresowe z rodzicami uczniów LO

oraz konsultacje – indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami

25.11.2019 r. (pon.) godz. 17:00

godz. 18:00 – 19:30

22.      

Zebrania śródokresowe z rodzicami uczniów SP

oraz konsultacje – indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami

26.11.2019 r. (wt.) godz. 17:00

godz. 18:00 – 19:30

23.      

Egzamin DSD II

27.11.2019 r. (śr.)

24.      

Matury próbne w klasach III LO

28.11 – 04.12.2019 r. (czw. – śr.)

25.      

Rada Pedagogiczna – szkolenie: wdrażanie programu międzynarodowego MYP

30.11.2019 r. (sob.)

26.      

Wybory do samorządów uczniowskich (w LO i SP)

grudzień 2019 r.

27.      

Dzień Talentów

06.12.2019 r. (pt.)

28.      

Dni Przedsiębiorczości

11 – 13.12.2019 r. (śr. – pt.)

29.      

Ostateczny termin poinformowania rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych

16.12.2019 r. (pon.)

30.      

Jasełka Bożonarodzeniowe

19.12.2019 r. (czw.)

31.      

Wigilie klasowe i spotkanie opłatkowe pracowników szkoły

20.12.2019 r. (pt.)

32.      

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31.12.219 r.(pon. – wt.)

33.      

Ostateczny termin wystawienia przez nauczycieli uczących w klasach SP i LO przewidywanych śródrocznych ocen z przedmiotów i oceny zachowania

02.01.2020 r. (czw.) do godz. 15:00

34.      

Poinformowanie rodziców uczniów o przewidywanych śródrocznych ocenach i ocenie zachowania

03.01.2020 r. (pt.)

35.      

Ostateczny termin wystawienia ocen za I semestr

10.01.2020 r. (pt.)

36.      

Bal uczniów klas II LO – połowinki

11.01.2020 r. (sob.)

37.

Bal uczniów klas III LO – studniówka 12.01.2020 r. (nd.)

38.

Próbny egzamin ósmoklasisty dla kl. VIII 13-15.01.2020 r. (pon. - śr.)

39.      

Rada Pedagogiczna – klasyfikacja uczniów

14.01.2020 r. (wt.) godz. 15:30

40.   

Targi Edukacyjne

15.01.2020 r. (śr.)

41.      

Dzień Nauki i Języków Obcych

15.01.2020 r. (śr.)

42.      

Plenarna Rada Pedagogiczna – podsumowanie I semestru

17.01.2020 r. (pt.) godz. 13:30

43.      

Ferie zimowe

20.01 – 02.02.2020 r.

44.      

Zebranie z rodzicami uczniów kl. I i II LO – śródroczne podsumowanie wyników nauczania i zachowania

04.02.2020 r. (wt.)

godz. 17:00 kl. I LO

godz. 18:00 kl. II LO 

45.      

Zebranie z rodzicami uczniów kl. III LO, kl. VII, VIII SP – śródroczne podsumowanie wyników nauczania   i zachowania

05.02.2020 r. (śr.) godz. 17:00

46.      

Apel podsumowujący wyniki nauczania i zachowania za I semestr                                              

06.02.2020 r. (czw.)

47.      

Ostateczny termin zmian w deklaracjach maturalnych oraz złożenia dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego

07.02.2020 r. (pt.)

48. Dzień Kreatywności

12.02.2020 r. (śr.)

49.

Targi przedmiotów IB DP

17.02.2020 r. (pon.)

50.  

Matury próbne klas III LO

17 – 21.02.2020 r. (pon. – pt.)

51.

Festiwal Dyplomatyczny

24 – 27.02.2020 r. (pon. – czw.)

52.

III Kongres Psychologiczny

24 – 28.02.2020 r. (pon. – pt.)

53.

Dzień otwarty szkoły – SP 53 dla kandydatów do VII klasy dwujęzycznej 04.03.2020 r. (śr.) godz. 16:00 – 19:00

54.

IV Festiwal Agnieszki Osieckiej

06.03.2020 r. (pt.)

55.

IV Międzyszkolny Turniej Tańca

12.03.2020 r. (czw.)

56.

Matury próbne dla uczniów oddziału międzynarodowego (kl. III H)

09 – 18.03.2020 r. (pon. – śr.)

57.      

Dzień otwarty szkoły – II LO dla kandydatów po VIII klasie SP

17.03.2020 r. (wt.) godz. 16:00 – 19:00

58.      

Sprawdziany wewnątrzszkolne – dyrektorskie w klasach SP

19 – 20.03.2020 r. (czw. – pt.)

59.      

Ostateczny termin poinformowania rodziców uczniów klas III LO o końcowych przewidywanych ocenach niedostatecznych

23.03.2020 r. (pon.)

60.      

Rekolekcje wielkopostne

23 – 25.03.2020 r. (pon. – śr.)

61.      

Sprawdziany wewnątrzszkolne – dyrektorskie w klasach LO

26 – 27.03.2020 r. (czw. – pt.) kl. I LO po SP 30 – 31.03.2020 r. (pon. – wt.) kl. II LO                

06 – 07.04.2020 r. (pon. – wt.) kl. I LO po PG

62.      

Ostateczny termin wystawienia przez nauczycieli uczących w klasach III LO przewidywanych końcowych ocen ze wszystkich przedmiotów i oceny zachowania

03.04.2020 r. (pt.)

63.      

Poinformowanie rodziców uczniów klas III o przewidywanych końcowych ocenach z przedmiotów i ocenie zachowania

06.04.2020 r. (pon.)

64.      

Ostateczny termin wystawienia ocen końcowych w klasach III LO

08.04.2020 r. (śr.) do godz. 12:00

65.      

Wiosenna przerwa świąteczna

09 – 14.04.2020 r.

66.      

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna uczniów klas III LO

20.04.2020 r. (pon.) godz. 15:30

67.      

Egzamin ósmoklasisty

21 – 23.04.2020 r. (wt. – czw.)

68.      

Zakończenie zajęć w klasach III LO i wręczenie świadectw ukończenia szkoły

23.04.2020 r. (czw.) godz. 16:00

69.      

Zebrania śródokresowe z rodzicami uczniów klas I i II LO

oraz konsultacje – indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami

27.04.2020 r. (pon.) godz. 17:00

godz. 18:00 – 19:30

70.      

Zebrania śródokresowe z rodzicami uczniów SP

oraz konsultacje – indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami

28.04.2020 r. (wt.) godz. 17:00    

godz. 18:00-19:30

71.      

Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

30.04.2020 r. (czw.)

72.      

Matura międzynarodowa

04 – 22.05.2020 r.

73.      

Egzamin maturalny – część pisemna i ustna

04 – 22.05.2020 r.

74.      

Matura próbna klas II LO

11 – 15.05.2020 r. (pon. – pt.)

75.      

Próbny egzamin ósmoklasisty dla klas VII SP

18 – 20.05.2020 r. (pon. – śr.)

76.      

Matury próbne dla uczniów oddziału międzynarodowego (kl. II H)

18 – 28.05.2020 r. (pon. – czw.)

77.      

Ostateczny termin poinformowania rodziców o przewidywanych rocznych (końcowych) ocenach niedostatecznych w LO i SP

22.05.2020 r. (pt.)

78.      

Próbny egzamin DSD II

28.05.2020 r. (czw.)

79.      

Ostateczny termin wystawienia przez nauczycieli uczących w klasach I i II LO oraz VII i VIII SP przewidywanych rocznych ocen ze wszystkich przedmiotów i oceny zachowania

08.06.2020 r. (pon.)

80.      

Poinformowanie rodziców uczniów klas LO i SP o przewidywanych rocznych ocenach z przedmiotów i ocenie zachowania

09.06.2020 r. (wt.)

 

81. Bal Ósmoklasisty 09.06.2020 r. (wt.)

82.      

Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych w klasach I i II  LO oraz VII i VIII SP

17.06.2020 r. (śr.)

83.      

Dzień Sportu

18.06.2020 r. (czw.)

84.      

Rada Pedagogiczna – klasyfikacja uczniów klas I i II LO i VII i VIII SP oraz rada szkoleniowa

19.06.2020 r. (pt.) godz. 16:00

85.      

Plenarna Rada Pedagogiczna – podsumowanie roku szkolnego

24.06.2020 r. (śr.) godz. 13:30

86.      

Zakończenie zajęć w klasach VIII i wręczenie świadectw ukończenia szkoły

25.06.2020 r. (czw.) godz. 16:00

87.      

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

26.06.2020 r. (pt.)

kl. I LO – 9:00

kl. II LO – 10:30

kl. VII SP – 12:00

88.      

Ferie letnie

27.06 – 31.08.2020 r.

Kontakt

85 65 11 416