school and education

Kontakt tel.

85 65 11 416

Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate World School No. 6159

Logo IB

Logo IB

 • Home
 • PASCH
 • Egzamin FIT

Egzamin FIT

Egzaminy FIT 1, FIT 2, B1J

Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne dzięki współpracy z Instytutem Goethego stwarza swoim uczniom możliwość uzyskania potwierdzenia znajomości języka niemieckiego jako obcego (Deutsch als Fremdsprache).

Przystępując do egzaminów Fit In Detsch1, Fit In Deutsch2 oraz Goethe-Zertifikat B1J opracowanych przez Goethe-Institut możesz uzyskać certyfikat znajomości języka niemieckiego.

 Dlaczego warto?

Certyfikat znajomości języka niemieckiego

 • otwiera perspektywy otrzymania ciekawej pracy
 • podnosi wartość CV w oczach pracodawcy jako potwierdzenie dodatkowych kwalifikacji
 • pozwala osiągać lepsze wyniki w nauce języka, gdy przyświeca jej konkretny cel

Egzamin Fit In Deutsch1 zakłada podstawową znajomość języka niemieckiego i odpowiada pierwszemu poziomowi (A1), egzamin Fit In Deutsch2 odpowiada drugiemu poziomowi(A2) zaś Goethe-Zertifikat B1J przeprowadzany jest na poziomie B1 sześciostopniowej skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

  Zdając egzamin potrafisz na przykład:

 • zrozumieć wypowiedzi w sytuacjach z życia codziennego, proste pytania, wiadomości przekazywane przez telefon, informacje z radia i krótkie rozmowy,
 • wychwycić najważniejsze informacje w krótkich pisemnych komunikatach, ogłoszeniach, opisach, listach i prostych artykułach z prasy,
 • napisać krótką wypowiedź na własny temat,
 • przedstawić się i odpowiedzieć na pytania dotyczące własnej osoby,
 • postawić proste pytania i udzielać odpowiedzi w trakcie rozmów na tematy dotyczące ciebie,
 • formułować typowe prośby, apele lub pytania w sytuacjach z życia codziennego i reagować na nie.
 • formułować proste i spójne wypowiedzi na tematy, które są ci znane bądź cię interesują (poziom B1).
 • opisywać doświadczenia, zdarzenia, marzenia bądź zamierzenia (poziom B1).

Jak wygląda egzamin FIT?

Egzamin składa się z dwóch części:

 1. Egzamin pisemny (60 minut)
 • słuchasz krótkich dialogów z życia codziennego, wiadomości telefonicznych, informacji z radia itp. i rozwiązujesz odnoszące się do nich zadania,
 • czytasz krótkie notatki, ogłoszenia, opisy osób, proste listy od czytelników albo krótkie teksty prasowe i rozwiązujesz odnoszące się do nich zadania,
 • piszesz krótki tekst w odpowiedzi na e-mail, list, ogłoszenie itp.
 1. Egzamin ustny w grupie (FIT1) lub w parze (FIT2)

przedstawiasz się, zadajesz pytania dotyczące spraw związanych z dniem codziennym i odpowiadasz na pytania innych. Formułujesz prośby i reagujesz w znanych sobie sytuacjach na wypowiedzi twoich rozmówców.

Dalsze informacje na temat egzaminów FIT znajdziesz pod adresem:

https://www.goethe.de/ins/pl/pl/sta/war/prf/gzfit1.html (FIT1)

https://www.goethe.de/ins/pl/pl/sta/war/prf/gzfit2.html (FIT2)

Jak wygląda egzamin Goethe-Zertifikat B1J?

 1. Egzamin pisemny składa się z 3 części: CZYTANIE, SŁUCHANIE, PISANIE

 

 • Moduł Czytanie
  czytasz wpisy na blogach, e-maile, artykuły prasowe, ogłoszenia i instrukcje na piśmie, w których znajdujesz główne informacje, ważne szczegóły oraz opinie i stanowiska.
 • Moduł Słuchanie
  słuchasz komunikatów, krótkich referatów, nieoficjalnych rozmów oraz dyskusji w radio, w których znajdujesz główne wypowiedzi oraz ważne informacje szczegółowe.
 • Moduł Pisanie
  piszesz prywatne i oficjalne e-maile oraz wyrażasz na piśmie swoje opinie w formie wpisu na forum.

  Czas trwania egzaminu: 165 min.
 1. Egzamin ustny w parze

prowadzisz rozmowę ze swoją partnerką /swoim partnerem na temat związany z dniem codziennym, np. podróżowanie. W trakcie rozmowy reagujesz na pytania, wyrażasz swoje zdanie i zgłaszasz własne propozycje.  W czasie egzaminu wygłaszasz krótką prezentację na temat dot. życia codziennego i odpowiadają na pytania do prezentacji.

Dalsze informacje na temat egzaminu Goethe-Zertifikat B1J znajdziesz pod adresem:

https://www.goethe.de/ins/pl/pl/sta/war/prf/gzb1.html

Czas trwania egzaminu: 15 min.

Fit In Deutsch 1,Fit In Deutsch2 oraz Goethe-Zertifikat B1 J jest przeprowadzany i oceniany na całym świecie według tych samych kryteriów. Prace pisemne i egzamin ustny oceniane są zawsze  na podstawie tych samych, jednolitych kryteriów przez dwóch egzaminatorów.

Mamy nadzieję, że wyżej opisane egzaminy zmotywują Was do dalszej efektywnej nauki języka niemieckiego w Publicznym Gimnazjum nr 32 Dwujęzycznym.

Kontakt

85 65 11 416